Ukázky a ocenění

Internetová služba e-ÚP zpracovaná pro město Šumperk pod názvem “Koncept územního plánu” vyhrála v soutěži Zlatý erb krajské kolo a v celostátním kole byla ohodnocena jako druhá nejlepší elektronická služba.

str1 obr1str1 obr2

e-ÚP BASIC

Ukázková aplikace

e-ÚP EXTRA - referenční ukázky

Koncept územního plánu Šumperk

7 výkresů ÚP, 3 referenční vrstvy, 5 překryvných vrstev (zobrazitelné přes jakoukoliv základní vrstvu), propojení grafické a popisné části.

str7 obr1

Koncept územního plánu Olomouc

11 výkresů ÚP, 2 referenční vrstvy, 3 překryvné vrstvy (zobrazitelné přes jakoukoliv základní vrstvu), propojení grafické a popisné části, vyhledávání parcel, propojení na Nahlížení do KN.

str7 obr2

str7 obr3