Adresy na GPS

Zadejte adresy pro konverzi*

*Zadejte adresu v libovolném formátu, na jeden řádek zadejte jednu adresu.

*Pokud zadáte více adres, vrátí se Vám adresy v tabulce. Pokud bude adresa nejednoznačná, vrátí se Vám informace o nejednoznačnosti.

*Pokud zadáte jednu adresu a adresa bude nejednoznačná, vrátí se Vám informace o všech variantách adresy.

*Pokud potřebujete aby návratová tabulka obsahovala další údaje, (ID, Název) zadejte je před adresu a oddělte je středníkem.
Příklad: ID; Název; Adresa.