Reference as4u

Zde si můžete prohlédnout reference systému as4u a odvozených produktů, tedy redakčního systému Public4u, obchodního systému Shop4u, rezervačního systému BookingSystemBS. Vzhledem k tomu, že systém vznikl již v roce 2000 a prodejem se zabývalo více osob i firem, je seznam neúplný a tvoří pouze vzorek implementací.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Web: http://www.csks.cz/

Český systém kvality služeb


Fotogalerie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR