Datový sklad turistických informací DSTI

Systém datového skladu turistických informací (dále jen DSTI) vychází z potřeby infrastruktury cestovního ruchu na sdílení informací a ujednocení informačního toku. Je vyvinut pro potřeby komunikace regionálních a nadregionálních sdružení, subjektů státní nebo veřejné správy a samozřejmě komerčních subjektů. Jednotlivé složky mají do DSTI přístup podle nastavitelných oprávnění a podle přidělené role.

Hlavní výhodou datového skladu je, že kromě předdefinovaných informačních šablon, jako jsou otevírací doby, ceníky vstupenek, adresy a další, je možné vytvářet vlastní skupiny číselníků s definovatelnými parametry a závislostmi.

Databáze informací

Datový sklad se skládá ze čtyř hlavních částí. První a nejvýznamnější je strukturovaná databáze informací o službách, atraktivitách, turistických cílích, subjektech. Každý záznam má tři povinné údaje, a to název, kategorii a geografickou příslušnost. Všechny další informace jsou volitelné a patří mezi ně popis, adresa, příslušnost k firmě (případně související firemní údaje), otevírací doba, cena služby, parametry, souvislosti jako jsou hierarchické vazby mezi subjekty (sportovní areál v rámci něhož je ubytování, sjezdovka, golfové hřiště) nebo souvislosti mezi záznamy typu (zámek - majitel - stavitel - období). Informace je možné vyhledávat podle mnoha filtrů, vytvářet z nich podvýbory pro následný export, zobrazení na stránkách pomocí libovolného redakčního systému, export pro tisk, mailing a podobně.

Akce

Informace o pořádaných akcích je jedna z nejdůležitějších informací v cestovním ruchu, které je nutné rychle a efektivně sdílet. Za tímto účelem je datový sklad vybavený částí, která umožňuje rychle pořizovat data o akcích, kategorizovat je a přiřazovat místa konání a pořadatele, kteří jsou zavedeni v hlavní databázi. Díky kategorizaci a dopředu přeloženým informacím o místech konání a pořadatelích je možné snadno dostávat akce do dalších jazykových mutací.

Komunikace

Komunikace je další významnou částí datového skladu, která umožňuje komunikovat jak se zavedenými subjekty v datovém skladu tak umožňuje vytvářet vlastní mailing listy pro komunikaci se zákazníky například za účelem informací o kampaních nebo programech do kterých se zapojili.

Multimedia

Do datového skladu je možné ukládat samozřejmě i multimediální informace, tedy obrázky (a to jak v prezentační tak tiskové kvalitě), videa, panoramatické fotografie, nebo virtuální prohlídky. Každá multimediální informace může být geopozicována přiřazena k jednomu nebo více záznamům.

Komunikační kanály

Informace z datového skladu je možné používat formou definovaných exportů do XML nebo přes web service podle toho, zda jsou data zpracovávána třetí stranou online nebo offline. Definice exportů je možná podle regionu, kategorie nebo dokonce podle kvality informace (např.: není-li uveden telefonní kontakt nezobrazuj). Naopak je možné některé informace do datového skladu přebírat z externích zdrojů, především se jedná o online data z rezervačních systémů, tedy informace o akcích.

Vytvořeno 24.10.2008 0:01:49 | přečteno 8193x | ernest
 
as4u.cz, s.r.o. | tel.: +420 485 110 911 | e-mail: company@as4u.cz | Zásady ochrany osobních údajů
load