Podpora cestovního ruchu

Firma as4u.cz,s.r.o. nabízí komplexní řešení správy řešení turistických informací s návazným řešením rezervace služeb.

Toto řešení se skládá ze tří produktů, a to „Datového skladu turistických informací“ (DSTI), rezervačního systému „Booking-SystemBS“ (BS) a pro zobrazení dat určeného redakčního systému „Public4u“. Tyto tři systémy jsou mezi sebou propojené aplikační tak i databázovou logikou ale přesto můžou stát samostatně a nemusí být použity současně.

Datový sklad turistických informací (DSTI) je určen pro ukládání a sdílení dat mezi jednotlivými složkami infrastruktury cestovního ruchu jak pro neziskový sektor tak komerční účely. Vzniknul až po rezervačním systému BS, na základě zjištění požadavků a analýzy trhu.

Rezervační systém BS vzniknul na základě požadavků trhu na komplexní rezervační systém umožňující rezervaci jakékoliv služby a zároveň zapojení neomezeného počtu zprostředkovatelů do procesu nabídky a on-line rezervace. Firma as4u.cz, s.r.o. je technickým tohoto správcem rezervačního systému a do jeho využití se může zapojit neomezený počet poskytovatelů i zprostředkovatelů všeho typu a velikostí.

Redakční systému Public4u je osvědčeným systémem který využívá řada státních, veřejnoprávních i komerčních subjektů. Samozřejmostí je, že jej lze využít k zobrazení dat z DSTI i zobrazení nabídek z rezervačního systému BS.

Booking-System BS

Rezervační systém Booking-SystemBS (BS) umožňuje on-line rezervovat veškeré rezervovatelné služby. Jedná se o rezervace ubytovacích služeb, vstupenek, půjčoven ale třeba i balíčků služeb. BS má tři komunikační rozhraní pro tři role v rámci cyklu rezervace.

23.10.2008 20:44:09 | přečteno 23601x | ernest | Celý článek
 

Datový sklad turistických informací DSTI

Systém datového skladu turistických informací (dále jen DSTI) vychází z potřeby infrastruktury cestovního ruchu na sdílení informací a ujednocení informačního toku. Je vyvinut pro potřeby komunikace regionálních a nadregionálních sdružení, subjektů státní nebo veřejné správy a samozřejmě komerčních subjektů. Jednotlivé složky mají do DSTI přístup podle nastavitelných oprávnění a podle přidělené role.

24.10.2008 0:01:49 | přečteno 8201x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 23.10.2008 23:52:16 | přečteno 24400x | ernest
 
as4u.cz, s.r.o. | tel.: +420 485 110 911 | e-mail: company@as4u.cz | Zásady ochrany osobních údajů
load