Redakční systém pro veřejnou a státní správu

Public4u je redakční systém který vyhovuje doporučením ministerstva informatiky a dodržuje pravidla pro tvorbu přístupného webu. Toto je jedna ze mnoha skutečnosti, které činí tento redakční systém vhodný pro oblast státní správy a její četné implementace to potvrzují. Proto jsme pro oblast státní správy a především pro městské nebo obecní úřady připravili balíček rozšiřujících programů přímo integrovaných do redakčního systému Public4u. Zde najdete seznam aplikací, které balíček obsahuje včetně stručného popisu jejich vlastnosti a odkazů na reálné nasazení.

Úřední deska

Tato aplikace je určena k vystavení oznámení dle příslušného zákona. Jak aplikace funguje v reálném provozu můžete zkusit například zde: http://www.frydlantvc.cz/cs/uredni-deska/.
Seznam hlavních funkcí programu:

 • vystavení oznámení v textové nebo obrazové případně datové podobě
 • zadání identifikačních informací
  • číslo jednací - textový údaj - povinný údaj
  • typ zprávy - proměnlivý číselník - povinný údaj
  • odbor nebo zdroj - proměnlivý číselník - povinný údaj
  • název - textový údaj - povinný údaj
  • klíčová slova - textový údaj - nepovinný údaj
  • datum vystavení - datum - povinný údaj
  • datum stažení - datum / parametr do odvolání - povinný údaj
 • vyhledávání podle všech identifikačních informací a fulltextové prohledávání oznámení uložených v textovém tvaru
 • automatická archivace vystavených oznámení
  • možnost nastavení zařazení oznámení do veřejného nebo neveřejného archívu
 • rozesílání informací o nových oznámeních na email podle parametrů zvolených parametrů uživatelem
  • volitelné parametry mohou být kombinací parametrů
   • typ zprávy
   • odbor nebo zdroj
 • samostatné nastavení oprávnění uživatelů ke vkládání editaci oznámení
  • uživateli, který vystaví oznámení, může toto oznámení editovat pouze administrátor nebo supervisor
 • k oznámení je možné přiřadit přílohy jako naskenované obrázky nebo jako soubory

Životní situace

Aplikace umožňuje zobrazování a strukturování životních situací podle standartu MICR, jejich třídění do skupin, zobrazování ve třech módech zobrazení (podle doporučení MIČR), vyhledávání v databázi životních situacích podle názvů, popisu, případně klíčových slov a návaznost na stávající databázi struktury úřadu včetně integrace odkazů do karet zaměstnanců. Ukázku této aplikace naleznete například zde: http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/zivotni-situace/

Aplikace se skládá ze dvou částí a to administrační a prezentační. Přístup do administrační části je vázán na tři tipy oprávnění.

 1. administrátor - může upravovat názvy bodů v životní situaci, upravovat nápovědu k bodům a všechny ostatní níže uvedené operace.
 2. supervisor - smí upravovat strukturu životních situací a smí měnit odpovědné osoby přiřazené k životní situaci.
 3. editor - osoba zodpovědná za konkrétní životní situace, smí je vytvářet a upravovat. Vytvořené životní situace smí měnit jen odpovědná osoba.

Pro zjednodušení plnění a úpravy životních situací, je možné ke každému bodu definovat nápovědu. Díky návaznosti na strukturu úřadu se automaticky udržují správné osoby, které životní situace vyřizují. Zobrazovací část je plně integrována do systému Public4u a graficky i logikou obsluhy zapadá mezi ostatní stránky portálu. V životních situacích je možné hledat názvu, klíčových slov i popisu případně ji propojit s aplikací telefonní seznam.

Telefonní seznam - organizační struktura

Tato aplikace v sobě spojuje přehledný telefonní seznam s organizační strukturou, kterou musí městské a obecní úřadu uveřejňovat dle § 5, odstavec 1, písmeno b/ zákona 106/1999 Sb. V telefonním seznamu si lze vybrat mezi několika tipy zobrazení a to abecedním strukturálním, dle umístění případně podle odborů. Vyhledávání je koncipováno tak, aby bylo možné vyhledávat jak podle jména, tak podle funkce případně klíčových slov. Díky tomu může návštěvník stránek zadat do vyhledávání například frázi "občanský průkaz" a systém mu vyhledá úředníky, kterým byla tato klíčová fráze přiřazena. Ukázku této aplikace najdete například zde: http://www.praha11.cz/cs/radnice/urad-mc-praha-11/telefonni-seznam.html.

Databáze organizací a míst

Aplikace "Databáze organizací a míst" je vytvořena za účelem zpřehlednění a jednoduchého vyhledávání v organizacích založených nebo spravovaných městským nebo obecním úřadem, nebo zobrazení firem, které chce úřad prezentovat na svých stránkách. S tímto související databáze míst většinou obsahuje seznam historických památek, kulturních zařízení a podobně. Aplikace je obousměrně propojena se standardní aplikací "Kalendář akcí". Z této aplikace se většinou vytváří více tématických výpisů dle potřeb. Ke každé organizaci uložené v této databázi je možné přiřadit jednoho či více externích administrátorů, kteří se tak mohou starat o prezentaci své organizace a přidávat akce do aplikace "Kalendář akcí" a tím jej udržovat v aktuálním stavu bez nutnosti zatěžovat některého ze zaměstnanců úřadu.

Pro názornost uvádíme tyto příklady:

 1. Seznam organizací města uveřejňovaných dle § 5, odstavec 1, písmeno b/ zákona 106/1999 Sb: http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/organizace-mesta.html
 2. Seznam kulturních subjektů: http://www.mestojablonec.cz/cs/kultura-a-sport/kultura/kulturni-subjekty.html
 3. Seznam kulturních míst: http://www.mestojablonec.cz/cs/kultura-a-sport/kultura/kam-za-kulturou.html
 4. Tématický seznam firem významných pro danou oblast: http://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/katalog-sklarstvi.html
 5. Možnosti ubytování ve městě a přilehlých lokalitách: http://www.mestojablonec.cz/cs/turisticke-informace/ubytovani.html

Stav zpracování žádostí a dokladů

Za velice užitečnou aplikaci označují občané sledování stavu zpracování žádostí a dokladů. Pokud si například podáte jakoukoliv žádost, můžete po zadání čísla žádosti sledovat, co se aktuálně s žádostí děje. Pro sledování jednodušších dějů, například stavu vyřízení žádosti o občanský průkaz je k dispozici obecný výpis. Tato aplikace může fingovat samostatně nebo v napojení na spisovou službu. Funkci této aplikace si můžete prohlédnout například zde: http://www.praha11.cz/cs/radnice/urad-mc-praha-11/vydavani-prukazu/obcansky-prukaz-aktualni-stav.html

Usnesení rady a zastupitelstva

Pro přehledné uspořádání a vyhledávání usnesení z rady a zastupitelstva jsme připravili jednoduchou aplikaci umožňující třídění a vyhledávání v těchto dokumentech. Aplikace může fungovat jak samostatně tak v návaznosti na spisovou službu. Příklad této aplikace si můžete prohlédnout zde: http://www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/usneseni-zmc.html

Zasílání SMS zpráv

Tato může fungovat úplně samostatně nebo v rámci redakčního systému. Umožňuje informovat obyvatele města případně obce a okolí prostřednictvím SMS zpráv nebo umožňuje interaktivní komunikaci. Lze se tudíž například zjistit stav vyřízení žádostí, objednat si schůzku a podobně.

Vytvořeno 15.10.2008 11:37:41 | přečteno 24751x
 
as4u.cz, s.r.o. | tel.: +420 485 110 911 | e-mail: company@as4u.cz | Zásady ochrany osobních údajů
load