e-ÚP EXTRA

Služba e-ÚP EXTRA je rozšířenou variantou aplikace e-ÚP, která kromě možností e-ÚP BASIC poskytuje veřejnosti interaktivní propojení grafické a textové části územního plánu, zobrazení všech výkresů ÚP, vyhledávání parcel,propojení na aplikaci Nahlížení do KN a další speciální funkce.

e-ÚP EXTRA - vyhledání parcel

Varianta e-ÚP EXTRA umožňuje uživatelům vyhledávat kromě adres také jednotlivé parcely. Po zadání čísla parcely (včetně lomítka) aplikace zobrazí výpis nalezených hodnot a označí

odpovídající výsledky v mapě.

str4 obr2, obrázek se otevře v novém okně

e-ÚP EXTRA - propojení grafické a popisné části ÚP

Propojení grafické a popisné části územního plánu umožňuje snadnou orientaci v omezeních a podmínkách využití, které územní plán stanoví pro jednotlivé lokality. Velkým přínosem je především pro laickou veřejnost, protože každý uživatel aplikace e-ÚP jednoduchým kliknutím na příslušné místo zjistí příslušná opatření, aniž by musel mít hlubší znalosti územního plánování nebo dohledávat příslušné informace v rozsáhlé textové části územního plánu.

str5 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str5 obr2, obrázek se otevře v novém okně

Propojení grafické a popisné části je součástí služby e-ÚP EXTRA a jeho rozsah a forma jsou závislé na podobě dostupných zdrojových podkladů a na kvalitě předaných digitálních dat územního plánu

e-ÚP EXTRA - propojení na Nahlížení do KN

Varianta EXTRA může zahrnovat také propojení vyhledaných parcel na údaje z katastru nemovitostí dostupných ve webové aplikaci Nahlížení do KN. Uživatelé se tak mohou dostat jednoduchým způsobem k aktuálním datům KN a využít je pro rozšíření informací územního plánu. Spojení s WMS vrstvou katastrální mapy zajišťuje zprostředkování aktuálních informací o zájmové lokalitě územního plánu jak z geoprostorového tak popisného hlediska.

str6 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str6 obr2, obrázek se otevře v novém okně

str6 obr3, obrázek se otevře v novém okně

e-ÚP EXTRA - referenční ukázky

Koncept územního plánu Šumperk

7 výkresů ÚP, 3 referenční vrstvy, 5 překryvných vrstev (zobrazitelné přes jakoukoliv základní vrstvu), propojení grafické a popisné části.

str7 obr1, obrázek se otevře v novém okně

Koncept územního plánu Olomouc

11 výkresů ÚP, 2 referenční vrstvy, 3 překryvné vrstvy (zobrazitelné přes jakoukoliv základní vrstvu), propojení grafické a popisné části, vyhledávání parcel, propojení na Nahlížení do KN.

str7 obr2, obrázek se otevře v novém okně

str7 obr3, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 20.8.2010 12:19:37 | přečteno 4281x | Jiří Třísko
 
as4u.cz, s.r.o. | tel.: +420 485 110 911 | e-mail: company@as4u.cz | Zásady ochrany osobních údajů
load