e-ÚP BASIC

Služba e-ÚP BASIC je základní variantou aplikace e-ÚP, která umožňuje veřejnosti přístup k vybraným datům územního plánu na webu a kontakt s odpovědnými pracovníky odboru územního plánování.

Součástí této služby je také zprostředkování přístupu k vybraným veřejným WMS službám v rámci jedné aplikace. Aktuálně jsou pro uživatele e-ÚP zpřístupněny WMS katastrálního úřadu a ortofoto poskytované agenturou Cenia.

e-ÚP BASIC - dostupné vrstvy

Varianta BASIC je určena pro zpřístupnění územních plánů a souvisejících informací veřejnosti v podobě mapové aplikace, přičemž hlavní důraz je kladen na přehlednost a co nejjednodušší ovládání aplikace. Velkou výhodou je naprosto věrné zobrazení výkresů územního plánu, včetně kresby všech značek.

Varianta BASIC obsahuje 3 základní vrstvy:

  • hlavní výkres územního plánu
  • WMS katastrální mapy (poskytovatel ČUZK)
  • WMS ortofota (poskytovatel Cenia)

Dále obsahuje jednu volitelnou překryvnou vrstvu (VPS - Veřejně prospěšné stavby), kterou je možné zobrazit nad kteroukoliv ze základních vrstev.

str2 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str2 obr2, obrázek se otevře v novém okně

str2 obr3, obrázek se otevře v novém okně

e-ÚP BASIC - map-mail

Významným prvkem aplikace je možnost interaktivního kontaktu uživatele s odborem územního plánování příslušného úřadu. V případě, že uživateli nepostačuje informace z webové aplikace a potřebuje její určité zpřesnění nebo rozšíření, má možnost zájmové místo označit a přímo z této aplikace poslat email s žádostí o upřesnění informace.

str3 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str3 obr2, obrázek se otevře v novém okně

str3 obr3, obrázek se otevře v novém okně

Odpovědnému pracovníkovi příslušného úřadu je tento email doručen včetně URL odkazu. Kliknutím na odkaz se zobrazí uživatelem označená plocha včetně měřítka a aktuálně zapnutých vrstev tak, jak je měl uživatel nastavené v okamžiku zadání dotazu. Tento systém ušetří občanům osobní návštěvu úřadu a úředníkovi odpovědnému za územní plánování upřesní účel emailového dotazu.

e-ÚP BASIC - vyhledání adres

Aplikace e-ÚP BASIC umožňuje rychlou lokalizaci v mapě pomocí vyhledávání adresy. Po zadání úplné nebo i jen částečné adresy (např. pouze ulice) aplikace zobrazí výpis nalezených hodnot a označí odpovídající výsledky v mapě.

str4 obr1, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 20.8.2010 12:19:51 | přečteno 4427x | Jiří Třísko
 
as4u.cz, s.r.o. | tel.: +420 485 110 911 | e-mail: company@as4u.cz | Zásady ochrany osobních údajů
load